8 920 253 19 10 8 953 552 67 05 Nizhny Novgorod, st. Rozhdestvenskaya, 38E Write to email
Non-government organizationREGIONAL NATIONAL-CULTURALAUTONOMY OF THE TATARS
NIZHNY NOVGOROD REGION
RNATNO
Главная / Regional national-cultural autonomy of the Tatars of the Nizhny Novgorod region

Regional national-cultural autonomy of the Tatars of the Nizhny Novgorod region